CE işaretleme ,Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 benimsediği, Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına giren ürünlerin Avrupa ve Türkiye’de serbest dolaşımını sağlayan belgelendirme faaliyetidir.

SafeState Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti firması olarak Partner Onaylanmış Kuruluşlarımızla birlikte 7 ayrı direktifte ürünlerinizin Uygunluk Değerlendirmesini yapıp CE işaretlendirilmesini sağlamaktadır.

Hizmet verilen Direktifler;

305/2011/AT Yapı Malzemeleri Direktifi

2014 /68/AT Basınçlı Ekipmanlar Direktifi

2014/29/EU Basit Basınçlı Kaplar Direktifi

2014/34/AB Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

2006/42/AT Makina Direktifi

2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi

2014/35/EU Düşük Voltaj Direktifi