TSI sertifikasyonu; 2008/57/EU Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) direktifine göre demiryolu sistemlerinin ve alt bileşenlerinin, kesintisiz güvenli bir şekilde işletilebilmesi için, Nobo (Onaylanmış Kuruluş) tarafından yapılan belgelendirmedir.

TSI direktifi bir çok alt bileşene ayrılır;

  • CCS (EU) No 2016/919 (Kontrol-Kumanda Sinyalizasyon)
  • ENE (EU) No 1301/2014 (Enerji)
  • INF (EU) No 1299/2014 (Altyapı)
  • LOC&PAS (EU) No 1302/2014 (Lokomotif ve Yolcu )
  • SRT (EU) No 1303/2014 (Tünel)
  • WAG (EU) No 321/2013 (Yük Vagonu)

ve ilgili bütün konularda konularında yetkin personelle; mühendislik, danışmanlık, teknik destek, eğitim, projelendirme  ve proje yönetim hizmetlerimiz mevcuttur.