EN 17065 standardına göre yetkilendirilmiş partner firmalarımız ile yapılan Ürün Belgelendirme faaliyetleridir.

Bu kapsamda yetkin teknik uzmanlar ile yapılan belgelendirmeler EN ISO 3834, EN 1090-1 ve EN 1508’dir

 

EN ISO 3834 Kaynaklı İmalatta Kalite Güvencesi;

Kaynaklı İmalat yapan imalatçıların ürün standardı ve bazı direktifler doğrultusunda kalite güvence konusunda EN ISO 3834 standardına göre belgelendirilmesi gerekmektedir, Bu doğrultuda uygulanacak standartlar;

-TS EN ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – bölüm 1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler

-TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları

-TS EN ISO 3834- 3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- bölüm 3: Standart kalite şartları

-TS EN ISO 3834- 4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 4: Temel kalite şartları

-TS EN ISO 3834- 5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar

 

EN 1090-1

 

305/2011/EU CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile EN 1090-1 standardına göre belgelendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda EXC 1, EXC 2, EXC 3, EXC 4  sınıflarına göre belgelendirme yapılabilmektedir.

 

EN  15085 Demiryolu araçları için yeterlilik belgesi;

ISO 15085-1 Bölüm-1 Genel
ISO 15085-2 Bölüm-2 Kaynak İmalatçılarının Kalite Özellikleri ve Belgelendirilmesi
ISO 15085-3 Bölüm-3 Tasarım Özellikleri
ISO 15085-4 Bölüm-4 İmalat Kuralları
ISO 15085-5 Bölüm-5 Muayene Deney ve Dokümantasyon